کنترل پنل بازیکنان


برای ورود از اطلاعات حساب کاربری در سرور بازی استفاده کنید
در صورتی که هنوز حسابی ندارید ابتدا با ورود به سرور یک حساب بسازید
SA-MP Server IP : Sv.MpGames.Ir:7777